Var är egentligen ISTQB

När man talar om IT sektorn är det lätt att ha förutfattade meningar om vad som egentligen ingår och denna sektor är full av förkortningar och begrepp som för den oinvigde är omöjliga att förstå sig på. Dock har vi nu för tiden ett enormt behov vad gäller IT kunnig personal och så gott som alla myndigheter och företag använder IT dagligen vilket ställer stora krav på att allting måste fungera friktionsfritt. Det finns inte utrymme för missar och fel i dagsläget och för att en mjukvara skall vara optimerad för användarna krävs noggranna tester innan man släpper en ny programvara på marknaden. ISTQB är en organisation som arbetar för att ge programvarutestare möjlighet att få certifiering på sina kunskaper. Någonting som efterfrågas i oerhört stor grad. I och med att man har certifieringsmöjligheter för mjukvarutestare, kan man vid en rekrytering få en bra uppfattning om vilken lägsta nivå man talar om och därmed vara säker på att vederbörande klarar av de uppgifter jobbet innebär. Det har fram till år 2002 inte funnits möjlighet att göra denna typen av tester och grundandet av ISTQB har inneburit en stabilitet i branschen som tidigare på sätt och vis varit vilda västern. Testerna man genomgår för att nå till en certifiering som testare kan skrivas på det egna språket om man vänder sig till det internationella ISTQB och deras nationella representanter. I Sverige är det för tillfället SSTB. Det finns ett flertal grader även inom certifiering hos ISTQB eller svensk representant till dessa och man kan i dagsläget utföra vissa former av certifieringstester på universiteten i landet. Rimligen kommer den verksamhet ISTQB är, att över tid kunna höja status på yrket programvarutestare, och även om man inte kan testa allting och vara helt säker förrän man tagit ut mjukvaran på marknaden, är chanserna att hitta en kompetent testare stor om man väljer någon med ISTQB certifiering.

© 2016 A MarketPress.com Theme