Skorstensrenovering

Det kan finnas flera olika anledningar till att man behöver renovera sin skorsten.

En murad skorsten åldras och påverkas av väder och vind. Andra anledningar är att skorstenen blivit angripen av rökgas, att man eldat med väldigt höga temperaturer, att man eldat för sällan eller eldning av bristfälligt material. Problemen uppenbarar sig som små sprickbildningar och giftig rökgas och värme kommer ut i huset. Det kan både vara hälsofarligt och en stor brandrisk. Ofta är det sotaren som uppmärksammar fastighetsägaren på bristerna, med eldningsförbud som följd.

För ett antal år sedan innebar eldningsförbud en stor och dyr renovering där man var tvungen att riva delar av murstocken. Idag finns det flera metoder för att renovera utan att riva befintlig skorsten. Ofta med förbättrat drag på grund av att den nya kanalen blir slätare än den gamla. Här kommer exempel på renovering utan att göra ingrepp på fastigheten.

Kompositfoder:

Skorstensrenovering med kompositfoder innebär att man vinschar ner eller upp ett värmehärdigt foder i skorstenen. När fodret går genom hela skorstenen blåses det upp så att det fyller upp hela den befintliga kanalen. Därefter härdas fodret med ånga. På så sätt skapas en ny tät kanal inuti den gamla. I dag finns det kompositfoder som är giftfria och miljövänliga. Kompositfoder kan användas både till ventilation och rökkanaler.

 

 

 

 

Insatsrör:

Skorstensrenovering med insatsrör innebär att man trär ner ett rostfritt, syrafast och flexibelt rör i den befintliga skorstenen. Insatsrören finns i olika dimensioner. Det är viktigt att använda rätt dimension. Insatsröret kan även isoleras med vermikulit om det installeras nära brandfarliga material. Det är lämpligt när man har skorstenar med långa sidodragningar. Insatsrör kan användas både till ventilation och rökkanaler.

 

 

 

 

 

 

Glidgjutning:

Skorstensrenovering med glidgjutning används till murade skorstenar. Man tillverkar en individuell glidform och lodar ner den till botten. Sedan fyller man på med Schädlerit, en armerad keramisk tätningsmassa, med extremt god vidhäftning. Därefter vinschar man upp glidformen och tätar på så sätt den befintliga kanalen. Glidgjutning är vanligt i rökkanaler som används till kakelugnar, braskaminer, öppna spisar och vedpannor.

 

 

 

 

 

 

 

Garanti:

Med alla de ovanstående metoderna är det möjligt att få garanti på mellan 10-25 år. Garantitiden framgår av typgodkännande beviset för det material man valt. Garantitiden är för närvarande längst på renovering med kompositfoder.

Certifierade skorstensentreprenörer:

För att garantin ska gälla och för att garantera en säker skorstensrenovering är det viktigt att använda sig av certifierade skorstensentreprenörer som är certifierade att hantera alla ovanstående renoveringsmetoder och material. Seriösa certifierade skorstensrenoverare bör dessutom lämna garanti på arbetet som motsvarar garantin på materialet.

Efter renoveringen:

När man är klar med renoveringen är det bara att ringa till sotaren, som provtrycker och godkänner den nya skorstenen. Efter godkännandet är eldningsförbudet hävt och det är bara att använda skorstenen igen. Var noga med att bara använda din kamin eller eldstad på det sätt den är avsedd. Om man eldar med undermåligt material kan man få en så kallad soteldsbrand, vilket medför att skorstenen blir förstörd igen. Tänk även på att askan i din kamin eller eldstad kan innehålla glöd. Lägg den i ett plåtkärl utomhus.

© 2016 A MarketPress.com Theme