Shopping och internetsäkerhet för e-handel

Det som är viktigast när konsumenter handlar på internet är inte i första hand vad andra kunder tycker om en butik eller produkt har det visat sig. Detta efter att Sifo och E-butik utfört en studie var man frågad konsumenter om vad som kan avgöra valet av internetbutik. För kvinnor är det 15 procent som uppger att andras kommentarer är det som kan avgöra huruvida man skall köpa någonting eller inte och för män är det hela 25 procent. Dock handlar en hel del om intrycket man får från butiken i fråga. När det kommer till att känna sig någorlunda söker inför ett köp, är det inte så viktigt att butiken har en fysisk lokal vilket man kunnat tänka sig i och med att detta innebär en möjlighet att konfrontera butiken direkt. Det som för konsumenten är viktigt är istället att butiken har något certifikat för e-handel vilket väger mycket tyngre än det tidigare alternativ som uttryckts här.

© 2017 A MarketPress.com Theme