Så hanterar du en bouppteckning

När en familjemedlem, släkting eller närstående avlider ska de personer som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. En bouppteckning innebär att man går igenom den avlidnes tillgångar och skulder och gör en skriftlig sammanställning. Normalt ska en bouppteckning ske inom inom tre månader efter dödsfallet.

Det är vanligt att man anlitar professionell hjälp för bouppteckningen. Begravningsbyråer eller juridiska byråer kan hjälpa till att sända in alla nödvändiga blanketter vid bouppteckningar. Då kan de som ingår i dödsboet slippa beställa och fylla i blanketter från Skatteverket.

Vad en bouppteckning ska innehålla

När man gör en bouppteckning är det viktigt att inte missa vilket innehåll som skatteverket kräver.

Dels ska man ha själva bouppteckningen i original, men även en kopia där en sida är bestyrkt. Denna kopia arkiveras sedan hos skatteverket. Det är också viktigt att alla testamenten eller bestyrkta kopior av dem, arveståenden, kallelsebevis och liknande innefattas i bouppteckningen.  Om det finns någon fullmakt i original ska även den inkluderas. Inom en månad från att bouppteckning gjordes ska den skickas in till skatteverket.

Städning och flytt av dödsbo

När en närstående nyligen har gått bort kan det vara svårt att ta tag i de praktiska åtaganden som behöver göras. Eftersom allting måste skötas inom rimlig tid behöver man ofta hjälp för att orka med.

Då kan det vara skönt att anlita en professionell aktör som kan hjälpa till med röjning, rensning och städning av dödsboet. Idag finns det sidor på nätet som redan kvalitetssäkrat de mest pålitliga städfirmorna i olika kommuner. Då behöver man bara ge besked om vart bostaden är, hur stor den är och när uppdraget behöver utföras. Om man bor i Malmö med omnejd kan man läsa mer om städning av dödsbo på www.städfirmamalmö.com/dodsbo.

© 2016 A MarketPress.com Theme