Om vårdnads- och umgängesrätt

Svensk tingsrätt har alltid som uppgift att utgå från vad som är barnets bästa och måste alltid utreda detta. Sverige är också medlemsland inom FN:s ”Barnkonventionen”, som skall ange barnens rättigheter på en internationell nivå. Emellertid är det skillnad på lag och konvention. De tolkningar som görs gällande från Barnkonvention gäller inte i praktiken i svensk lagförfattning.

Lag och konvention om vårdnad, boende och umgänge

Enligt både konvention och lag är det barnets rätt att säga vad de tycker i tvister om vårdnad, boende och umgänge. Den första instansen som ofta frågar om barnets vilja är socialtjänsten. Därefter får domstolen reda på barnets utlåtande. Det finns dock enligt Barnkonventionen ingen åldersgräns för när man verkligen bör ta hänsyn till barnets åsikt. Många tror nämligen att just 12 år är den ”magiska gränsen” för när ett barn har rätt att uttala sig. Enligt FN kan även det minsta barn tydligt uttrycka sin vilja och sina åsikter på det ärligaste sättet.

Vårdnadsrätt

Inom vårdnadsrätt har föräldrar med barn i äktenskap antingen gemensam eller delad vårdnad. När man talar om delad vårdnad syftas på ett fall där var och en av föräldrarna har den enskilda vårdnaden om olika barn i en syskonskara. Formellt står barnet under ensam vårdnad av mamman om föräldrarna inte är gifta. Om pappa skall bli vårdnadshavare krävs en ansökan till socialtjänsten kommunalt. Om en tvist skulle uppstå behöver den inte nödvändigtvis handla om att en person skall ha ensam vårdnad, utan mer om var barnet skall bo och hur ofta barnet skall få träffa den förälder som den inte bor hos.

Umgängesrätt

Vem som har rätt till umgänge måste alltid tillkomma barnet i första hand. Om du skulle behöva söka juridisk hjälp med umgängesrätt i Malmö, Stockholm, Göteborg eller på annan ort, så måste du förstå denna utgångspunkt. Många föräldrar tänker nämligen egoistiskt att till exempel ”jag har ju rätt att träffa mitt barn alla dagar i veckan”. De utgår i från att de har en naturlig rätt som redan är given. Så är det dock inte. Barnets fulla umgängesrätt med den förälder de inte bor tillsammans med bestäms alltid med hänsyn till barnets bästa. Detta varierar utifrån fall till fall och det är som tolkningar och juridik kommer in i bilden.

Vid enklare ärenden inom umgänges- och vårdnadsrätt är det socialtjänsten på din kommun som du kan vända dig till. Blir fallet knivigare än så är det en advokat eller jurist du bör uppsöka för en högre och bredare expertis.

© 2016 A MarketPress.com Theme