Misstänksamhet mot betalsystem

För att man skall få en bra och hållbar e-butik måste man kunna erbjuda sina kunder snabba och smidiga lösningar för att betala de varor man köper medan man också måste kunna lämna någon form av garanti på att man verkligen är en aktör att lita på. Detta är någonting som förvånat många då man sett butiken som en garanti för seriös verksamhet, men för konsumenterna som tillfrågats i studien kommer det fram en annan verklighet som man nu i egenskap av internethandlare måste ta ställning till. Kanske har det blivit ett skifte från att känna misstänksamhet mot betalsystemen till att vilja ha någon slags indikation på att verksamheten går att lita på och att det inte behöver innebära en risk att betala innan man fått de varor man köpt.

© 2017 A MarketPress.com Theme