LVU fyller en stor funktion

Ser man till LVU – lag med särskilda bestämmelser om vård av unga – ur ett större perspektiv så är lagen väldigt bra då den ger barn och ungdomar de förutsättningar som de behöver. Det vill säga; befinner sig ett barn i en hemmiljö där det inte finns trygghet, kärlek, ekonomiska förutsättningar, mat på bordet eller andra livsviktiga saker så måste LVU tillämpas och barnet i fråga måste få dessa förutsättningar på annat håll; i ett fosterhem eller på en privat eller statlig institution. Det finns två stycken huvudfall där man tillämpar LVU och dessa är följande:

  • De så kallade miljöfallen: Om barnet utsätts för misshandel, övergrepp eller där det finns brister i omsorgen eller där barnet på något annat sätt far illa. Barnets hälsa och utveckling får inte skadas.

  • De så kallade beteendefallen. Här menas att barnet – läs ofta ungdomen – på egen hand skadar sig själv och hämmar sin egen utveckling. Exempel på detta är exempelvis våldsamheter, kriminalitet och missbruk; där tillämpas LVU av den anledningen att hemmiljön ofta är roten till detta självdestruktiva beteende.

Det är kommunens socialtjänst som initialt skickar ärendet till socialnämnden som i sin tur lämnar in en ansökan om LVU till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten tar i sin tur beslutet om barnet/ungdomen ska omhändertas eller inte. I vissa fall kan ett beslut om akut LVU tas och det innebär att socialnämnden, eller dess ordförande, har förordnat ett beslut om ett omedelbart omhändertagande – här måste dock en prövning ske hos förvaltningsrätten inom en vecka.

En LVU Advokat bistår och ger hjälp

Vi nämnde ovan att LVU i sak är bra – men det förekommer även ärenden där den tillämpats på fel sätt och där det inte finns tillräckligt med starka juridiska grunder för att fatta ett sådant beslut. Socialnämnden arbetar inte enhetligt i varje kommun och beslut kan ske på väldigt vaga grunder av den anledningen: därför bör man alltid se till att anlita en LVU Advokat som förälder eller som barn.

En LVU Advokat är specialiserad på just frågor inom LVU och till skillnad mot ett ”vanligt” ombud så får man, helt enkelt, mer hjälp av en specialiserad LVU Advokat. Alla har rätt till ett ombud och en LVU Advokat är också gratis att anlita – något som gör att man får goda förutsättningar att på bästa sätt lägga upp en strategi inför ett eventuellt överklagande.

Vi kan inte nog poängtera att man inte ska välja ett ombud som saknar erfarenhet om man står inför ett beslut om LVU – en LVU Advokat som kan sin sak ger också störst chans att få till stånd en uppgörelse som passar alla parter.

© 2016 A MarketPress.com Theme