Får jag som privatperson köpa batonger?

Om man talar om batonger så menar man det att det är en slags pinne gjord av gummi eller fjädrar – det låter alltså inte speciellt farligt. Men, effekten av att bli träffad av en sådan är väldigt stor och för med sig avslagna muskelfibrer eller i värsta fall brutna ben – batonger är alltså ingenting att leka med och det är därför som man måste ha en särskild licens för att få använda dem.

Du kan alltså inte som privatperson knalla in på en affär och peka ut ett antal batonger som du sedan tar med dig hem. Nej, då det handlar om batonger krävs alltså licens och att man tillhör en speciell yrkesgrupp där batonger ingår i arbetsutrustningen. Vilka är då dessa? Jo, till yrkesgrupper som använder batonger räknas de som antingen måste försvara eller skydda något – alltså poliser, militärer, fångvaktare, väktare eller ordningsvakter. De här yrkesgrupperna får alltså – efter att ha genomfört en utbildning och fått sin licens – använda olika batonger på sin arbetsplats.

Vad skiljer batonger åt?

Förr om åren så använde man sig mest av en modell av batonger som kallas fjäderbatong. Denna är gjord av en hård gummikärna som liksom snärtar till och samlar all sin kraft till själva punkten där den träffar. Om man tänker sig lite som en piska. Dock ska man veta att denna modell av batonger är betydligt farligare för den som blir träffad då den faktiskt får sådan kraft att ben blir brutna vid träff och eftersom batonger främst används i avskräckande syfte så föredrar man numera en annan typ, nämligen teleskopbatongen.

Denna modell av batonger är, som man hör på namnet, utfällbar och ger inte lika stora skador vid träff som den äldre modellen – dock blir skadorna ändå så pass stora att den som träffas blir satt ur spel. Det är ju också det som är själva principen om man använder batonger – man vill skapa fri lejd men samtidigt inte slå någon så pass illa att denne tvingas till en lång rehabilitering. Därför är denna typ av batonger populära främst vid demonstrationer, upplopp eller vid högriskmatcher i fotboll – alltså där folksamlingar låter känslorna ta över och därför inte tänker riktigt klart för stunden.

Är det skillnad på batonger i Sverige och USA?

Skillnaden mellan batonger i Sverige och USA ligger inte i material eller modeller utan i vilka som får använda dem. Batonger i USA får nämligen köpas av vanliga personer då det räknas som en ett vapen och därför ingår i varje amerikans rättighet att köpa – detta för att kunna försvara sig själv, sitt hus och sin familj från eventuella hot utifrån.

Du kan alltså köpa dina batonger i USA, men däremot får du knappast ta med dem tillbaka till Sverige igen då tullen ser hårt på detta och därför kan u räkna med böter eller fängelse ifall du försöker. Detta är naturligtvis bra – batonger ska användas av de personer som har licens för det och inte vara ett verktyg som gemene man kan använda sig av vid varje hotbild. Batonger är, som sagt, väldigt farliga och kan i fel händer rent av förstöra liv.

© 2016 A MarketPress.com Theme