Driva personlig assistans i Umeå

Läkare och patientDe som vill driva personlig assistans i Umeå måste ansöka om tillståndsplikt hos Socialstyrelsen, vilket sedan januari 2011 blev lag. Innan dess kunde vem som helst starta upp och driva personlig assistans i Umeå, med varierande resultat. För att kunna garantera brukaren den bästa hjälp för den bästa livskvalitén som möjligt är den nya lagen ett upplyft för hela assistansen. Idag finns det både kommunalt driven assistans och assistans i privatregi. Det är inte helt ovanligt att familjemedlemmar till den som är i behov av assistans är de som driver assistansföretaget. På så sätt kan de som känner personen bäst vara de som styr verksamheten på det sätt brukaren önskar.

Om du funderar på att starta upp en assistansverksamhet måste du alltså ansöka om tillstånd hos Socialstyrelsen och handläggningstiden beräknas ta omkring 6 månader upp till ett år. Om du, liksom flertalet anhöriga, funderar kring om din närstående har rätt till personlig assistans i Umeå så följer nedan en kort kravbeskrivning som ger rätt till vård. Personen i fråga har en funktionsnedsättning, antingen en fysisk eller psykisk nedsättning som gör att personen inte klarar av vardagen utan stöd från sin omgivning. Personen måste anses vara i behov av hjälp minst 20 timmar i veckan och hjälpen personen är i behov av rör sig om på- och avklädning, hjälp vid måltiderna, hjälp med hygienen, hjälp att kommunicera samt hjälp med ta sig utanför sitt hem. Det är Försäkringskassan som med sina biståndsbedömare gör utredningar om hur många timmar i veckan personen är i behov av hjälp. Så ett gott råd är att förbereda och dokumentera personens behov som kan ligga som stöd för Försäkringskassans beslut. Läs mer om assistans på denna sida www.personligassistansumeå.se

© 2016 A MarketPress.com Theme