Bibehållen rökkanalsarea

Tids nog behöver alla skorstenar tas om hand för en skorstensrenovering. Oavsett hur välbyggd skorsten man än må ha, sätter tiden och all den eldning man utför sina spår på skorstenen och en dåligt fungerande sådan kan vara riktigt farlig om det vill sig illa. Den som eldar med pellets eller någonting annat som avger mycket kondens, vet hur viktigt det är att rökkanalen är tillräckligt stor för att all rök skall kunna passera utan problem. Fuktig rök tar betydligt större plats än torr rök, och om man dessutom håller en något lägre temperatur, är detta verkligen påtagligt. Frågan är då hur man skall utföra en skorstensrenovering utan att rökkanals-arean påverkas mer än nödvändigt.

Det finns ett stort antal metoder att använda sig av när man skall genomföra en skorstensrenovering, och för att hitta den bästa lösningen bör man konsultera en fackman. Dock kan man alltid titta lite närmare på de alternativ som finns på marknaden och bilda sig en uppfattning om vad man är mest intresserad av. Har man en murad skorsten kan en skorstensrenovering med keramisk massa fungera bra vad gäller tätning av de sprickor som uppkommit. Dock finns en rad komplikationer just när det kommer till kondens. Den armerade massa som används kan i vissa fall reagera på allt för hög fuktighet. Ett alternativ till detta, och som dessutom fungerar bra till alla typer av skorstenar, är FuranFlex. Detta är en riktigt intressant metod som låter skorstenens rökkanals-area vara i det närmaste opåverkad av den skorstensrenovering som genomförts. Vid skorstensrenovering där man valt att använda sig av FuranFlex, för man in ett långt och mjukt komposit-rör i skorstenen. Detta rör skall löpa genom hela konstruktionen och kan lätt anpassa sig efter eventuella svängar och krökar i skorstenen. När väl detta rör kommit på plats, formar man röret efter skorstenen med hjälp av tryckluft. Efter den sista härdningen av röret, till vilken man använder sig av vattenånga, har man fått en slät och kraftigt isolerande innerkärna i rökkanalen. Röret är mycket tunt och påverkar arean marginellt, samtidigt som den ger en hel och slät yta. En slät yta kompenserar gott och väl för eventuella förändringar i rökkanalens volym och hjälper röken att transporteras till utsläppet.

I vissa fall har man skäl att använda sig av andra typer av rör-metoder vid skorstensrenovering. När skorstenen har mycket kurvor och sidodragningar, är användning av flexibla rör i stål att föredra. Dessa kan bidra till att ge en så rak och rund rökkanal som möjligt. Dessa rör finns i lite olika kvalitet, och man bör vara noga i sitt val av rör.

En kunnig yrkesperson känner självklart till vad för typ av rör du behöver till just din skorsten. Ytterligare en fördel med denna typ av skorstensrenovering, är att man kan sänka temperaturen på murstocken genom isolering. Metall leder värme ganska bra, vilket gör att den som vill hålla lägre temperatur på skorstenen bör isolera i mellanrummet som uppstår mellan murstock och stålrör till vilket man använder material som vermikulit. Har man inte behov av isolering kan denna del av ens skorstensrenovering helt enkelt utelämnas. Metoden var man använder sig av stålrör fungerar lika bra utan isolering. Dock kan skorstenstemperaturen bli något högre. Viktigt att tänka på när man skall använda sig av denna teknik, är att man endast köper rör som är godkända för ändamålet!

För att du skall ha långvarig glädje av din eldning, måste skorstenen fungera optimalt. Skador i murstocken kan vara både onödigt och farligt. Efter utförd skorstensrenovering kan du ofta börja elda samma dag, och vår erfarenhet är att man kan njuta mer av elden när man vet att skorstenen fungerar och är säker för alla i huset.

© 2016 A MarketPress.com Theme