Att arbeta som personlig assistent i Stockholm

Barn som spelar fotbollArbetet inom personlig assistans i Stockholm är ett arbete som både kräver mycket av dig som person, men som även ger dig väldigt mycket tillbaka. Som personlig assistent är brukarens hem även din arbetsplats vilket betyder att du som assistent behöver en stor förståelse för brukarens integritet. Givetvis råder tystnadsplikt i arbetet, vilket är förståeligt eftersom att arbetssysslorna även innefattar personliga och intima frågor. Personlig assistans i Stockholm kräver därför ett starkt ledarskap där du som assistent blir lyssnad till och där du ska kunna ta upp de frågor som du undrar över. För att söka arbete inom personlig assistans i Stockholm bör du därför ha gått någon förberedande vårdutbildning och givetvis tycka om vårdarbetet. Utbildning var förr inte ett krav inom vårdyrket, utan vem som helst kunde söka arbeten inom vården. Detta betydde dock att en del inte var lämpliga eller intresserade av sina arbetssysslor vilket gick ut över brukarna. För att få arbete inom personlig assistans i Stockholm idag krävs därför utbildning, vilket har gynnat klimatet inom vården. Det finns många fördelar med arbetet.

Den personliga kontakten till brukaren är ett och kanske den viktigaste fördelen för båda parter. Ni får helt enkelt möjlighet att bygga upp er relation, vilket gör arbetet betydelsefullt och förhoppningsvis stärker er båda i er personliga utveckling. De som arbetar inom personlig assistans i Stockholm omfattas givetvis av den arbetslagstiftning som reglerar både ansvar, löner och trygghetsregler. Detta gör att du som assistent kan vara trygg med vilka lagar och regler som gäller och även få stöd i ditt arbete. Eftersom att arbetet till största del bygger på er relation så är det viktigt att båda parter respekterar varandra och därför är det i första hand kommunikationen er emellan som är avgörande för om arbetet fungerar. Söker du jobb som assistent kan du besöka denna sida www.personligassistansstockholm.nu

© 2016 A MarketPress.com Theme